card
Канзас Мужийн Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Канзас Мужийн Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Канзас Мужийн Их Сургууль нь анх 1863 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Канзас мужийн Манхаттан хотод байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 22500 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 9 салбар коллежтэй. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын 90 , мастерийн 65 болон докторын 45 бүхий мэргэжлийн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
Миссурийн Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Миссурийн Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Миссурийн Их Сургууль нь анх 1839 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Миссури мужийн Колумб хотод байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 31000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 3 салбар бүхий кампустай. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын, мастерийн болон докторын зэргээр нийт 300 гаруй мэргэжлийн чиглэлүүдээс сонгон тэтгэлэгээр суралцах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
Техас Мужийн Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Техас Мужийн Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Техас Мужийн Их Сургууль нь анх 1899 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Техас мужийн Сан Маркос хотод байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 38000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 10 гаруй салбар коллежтэй. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын 98 , мастерийн 93 болон докторын 14 бүхий мэргэжлийн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой. Тус сургууль нь гадаад оюутнууд суралцахад ихээхэн ээлттэй сургуулиудын нэг бөгөөд олон төрөл бүхий тэтгэлэгт хөтөлбөрийг санал болгодог байна.

Дэлгэрэнгүй
Айдахо Мужийн Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Айдахо Мужийн Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Айдахо муж нь Америкийн Нэгдсэн Улсын Баруун Хойд Номхон Далайн бүс нутаг оршдог муж улс юм юм. Нийслэл хот нь Бойси. Тус муж нь 1,754,208 гаруй хүн амтай бөгөөд тус мужийн хамгийн их хүн амтай хотод Бойси ордог байна. Газар нутгийн хэмжээ нь 216,632 км.кв бөгөөд үүгээрээ АНУ-ын нийт 50 мужаас 14 дэх том мужид тооцогддог байна

Дэлгэрэнгүй
Баруун Виржини Мужийн Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Баруун Виржини Мужийн Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Баруун Виржини Мужийн Их Сургууль нь анх 1890 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Баруун Виржини мужийн Institute-д байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 3500 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 4 салбар коллежтэй. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын болон мастерийн зэргийг тэтгэлэгээр суралцах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
Массачусеттсийн Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Массачусеттсийн Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Массачусеттсийн Их Сургууль нь анх 1863 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Массачусеттс мужийн Amherst, Boston, Dartmouth, Lowell, Worcester and Springfield зэрэг хотуудад байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 73000 гаруй оюутантай бөгөөд 5 салбар кампустай.

Дэлгэрэнгүй
АНУ-ын Iowa Мужийн Их Сургуулийн Тэтгэлэг

АНУ-ын Iowa Мужийн Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Iowa State их сургууль нь 1858 онд байгуулагдсан бөгөөд АНУ-н Iowa мужийн Ames хотод байрладаг. Та бүхэн тус сургуулийн 10 салбар сургуульд 200 гаруй мэргэжлээс сонгон суралцах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
Мэриландийн Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Мэриландийн Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Мэриландийн Их Сургууль нь анх 1856 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Мэриланд мужийн College Park-д байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 41000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 14 салбар бүхий коллежтэй. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын 92, мастерийн 108 болон докторын 83 бүхий мэргэжлийн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
Миннесотагийн Их Сургууль

Миннесотагийн Их Сургууль

Миннесотагийн Их Сургууль нь анх 1851 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Миннесота мужийн Сейнт Паул хотод байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 51000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 19 салбар коллежтэй. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын, мастерийн болон докторын зэргийн мэргэжлийн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
Оклахома Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Оклахома Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Оклахомагийн Их Сургууль нь анх 1890 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Оклахома мужийн Норман хотод байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 32000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 25 гаруй салбар коллежтэй. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын 152 , мастерийн 160 болон докторын 75 бүхий мэргэжлийн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
Пеннсилвани Мужийн Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Пеннсилвани Мужийн Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Пеннсилвани Мужийн Их Сургууль нь анх 1855 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Пеннсилвани мужийн University Park-д байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 98000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 18 салбар коллеж болон 24 кампустай. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын, мастерийн болон докторын зэргээр нийт 160 гаруй мэргэжлүүдээс сонгон суралцах боломжтой. Тус сургууль нь гадаад оюутнууд суралцахад ихээхэн ээлттэй сургуулиудын нэг бөгөөд АНУ-д төдийгүй дэлхийд нэр хүндтэй сургууль юм. Түүнчлэн дэлхийн шилдэг 100 их сургуулийн эхний 20-д багтдаг.

Дэлгэрэнгүй
Коннектикутын Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Коннектикутын Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Коннектикутын Их Сургууль нь анх 1881 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Коннектикут мужийн Сторрс хотод байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 33000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 12 салбар сургууль болон 4 кампустай. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын, мастерийн болон докторын зэргээр нийт 118 гаруй мэргэжлийн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
Охайо Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Охайо Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Охайо Их Сургууль нь анх 1804 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Охайо мужийн Афенс хотод байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 30000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 11 салбар бүхий коллеж, 8 кампус болон 2 мэргэжлийн төвтэй. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын, мастерийн болон докторын зэргээр 250 гаруй мэргэжлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
Мичиганы Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Мичиганы Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Мичиганы Их Сургууль нь анх 1817 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Мичиган мужийн Анн Арбор хотод байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 30000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 19 салбар коллежтэй. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын, мастерийн болон докторын зэргээр 263 гаруй мэргэжлийн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
Орегоны Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Орегоны Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Орегоны Их Сургууль нь анх 1786 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Орегон мужийн Евгене хотод байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 23000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 10 салбар коллеж болон 2,041 гаруй судалгааны факультеттэй. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын, мастерийн болон докторын зэргээр нийт 320 бүхий мэргэжлийн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй