Английн Leeds Beckett их сургууль

A- A A+
Английн Leeds Beckett их сургууль
Английн Leeds Beckett их сургууль нь Leeds хотод байрладаг ба лондон хотоос 314 км-н зайнд байрладаг. Анх 1824 онд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд 1992 онд албан ёсоор их сургуулийн статусыг олж авчээ.Одоогийн байдлаар нийт 26025 сурагчтайгаас бакалаврийн зэрэгт 21565 сурагч магистрын зэрэгт 1824 сурагч тус тус суралцаж байна.Бизнес удирдлагын мастерийн хөтөлбөр:
Хөтөлбөрийн агуулга:
  • Accounting & Finance for Decision Making
  • MBA Consultancy Project
  • Contemporary Marketing
  • Organising & Managing for Performance
  • Self-Effectiveness & Leadership Performance
  • Удирдлагын стратеги
Сургуулийн байршил: Тавигдах шаардлага:
  • Сонгосон хөтөлбөрийнхөө дагуу бакалаврын зэрэг авсан байх
  • Тус сургуулийн өргөдлийн маягт ( link:http://www.leedsbeckett.ac.uk/~/media/files/student-hub/admissions/tt_reference_template.doc)-г бөглөх
  • IELTS-н шалгалтын оноо 6,0 чадвар тус бүрт 5,5 болон түүнээс дээш (хэрэв оноо хүрэхгүй тохиолдолд нэмэлтээр хэлний сургалтанд хамрагдах боломжтой)
Төлбөр: 11300 евро
Хөтөлбөрийн үргэлжлэх хугацаа: 2 семистр
Хичээл эхлэх сар: 1-р сар болон 9-р сар
Албан ёсны вэб хуудас: www.leedsbeckett.ac.uk

 Олон Улсын Боловсрол Хөгжил Сангийн тэтгэлэг
   Английн Leeds Beckett их сургуулийн Бизнесийн Удирдлагын Мастерын хөтөлбөрт суралцах оюутнуудад “Олон Улсын Боловсрол Хөгжил” сангаас сургалтын төлбөрийн санхүүжилт олгож байна. “Олон Улсын Боловсрол Хөгжил” сан нь иргэдийн боловсролыг дэмжих замаар нийгмийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулах зорилготой байгууллага бөгөөд хөгжингүй орнуудад мэргэжил дээшлүүлэх хүсэлтэй, манлайлагч оюутан залууст сургалтын төлбөрийн санхүүжилт олгож байна. Уг тэтгэлэг нь залуусын мэргэжлийн болон академик мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх боломжийг олгохоос гадна хөгжингүй орны туршлагыг эх орондоо хэрэгжүүлэх чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэхэд дэмжлэг болох юм. Та санхүүгийн дэмжлэг авахын тулд дараах сургалт хөтөлбөрт оролцсон байх шаардлагатай.

1. Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах
Eduworld Боловсролын төв нь зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд дараах ажлуудыг хийнэ. Суралцагчийн хүсэл зорилгод нийцсэн хөтөлбөрийг судалж илрүүлэх, элсэлтийн үйл ажиллагааг хариуцаж урилга авах, визний материалыг бүрдүүлж өргөдөл гаргах.

2. Бэлтгэл хөтөлбөрт суралцах
Start for Success, Preparing for University Learning , Preparing for Academic Writing сургалтуудад хамрагдаж шалгалтыг амжилттай өгсөн байх.

3. Төсөл хөтөлбөрт оролцох
Сангаас зохион байгуулах 2-оос доошгүй төсөл хөтөлбөрүүдэд хамрагдах.

4. Судалгааны ажил бичих
Сангийн эрхлэн гаргах эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд судалгааны ажлаа хэвлүүлсэн байх.

Эдгээр 4 үе шатыг амжилттай биелүүлсэн суралцагчид Олон Улсын Боловсрол Хөгжил Сангаас сургалтын төлбөрийн дэмжлэг авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 77071511, 80993053 утаснаас лавлана уу.