“Олон Улсын Боловсрол Хөгжил” сангаас Австрали улсад суралцах хүсэлтэй оюутан залууст зориулж Санхүүгийн дэмжлэг олгож байна. Санхүүгийн дэмжлэг гэдэг нь сангаас сургалтын төлбөрийг зээл хэлбэрээр суралцагчид олгож, сургуульруу шилжүүлэх бөгөөд суралцагч Австрали улсад очоод 6 сарын дотор эргүүлэн төлнө.