“Олон Улсын Боловсрол Хөгжил” сангаас Австрали улсад суралцах хүсэлтэй оюутан залууст зориулж Санхүүгийн дэмжлэг олгож байна. Санхүүгийн дэмжлэг гэдэг нь сангаас сургалтын төлбөрийг зээл хэлбэрээр суралцагчид олгож, сургуульруу шилжүүлэх бөгөөд суралцагч Австрали улсад очоод 6 сарын дотор эргүүлэн төлнө.
Тавигдах шаардлага
Нас: 18-35
Визний шаардлагыг хангасан байх
Сантай суралцуулах болон сургалтын гэрээ байгуулсан байх
Батлан даагч нь гэр бүлийн гишүүн байхЗээлийн батлан даагчийн сарын орлого 1500,000₮ ба түүнээс дээш байх