• Iowa State их сургууль нь 1858 онд байгуулагдсан бөгөөд АНУ-н Iowa мужийн Ames хотод байрладаг. Та бүхэн тус сургуулийн 10 салбар сургуульд 200 гаруй мэргэжлээс сонгон суралцах боломжтой.
  Мэдээ мэдээлэл  |     2019-04-22  |   Дэлгэрэнгүй...
 • Мэриландийн Их Сургууль нь анх 1856 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Мэриланд мужийн College Park-д байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 41000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 14 салбар бүхий коллежтэй. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын 92, мастерийн 108 болон докторын 83 бүхий мэргэжлийн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.
  Мэдээ мэдээлэл  |     2019-04-22  |   Дэлгэрэнгүй...
 • Миннесотагийн Их Сургууль нь анх 1851 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Миннесота мужийн Сейнт Паул хотод байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 51000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 19 салбар коллежтэй. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын, мастерийн болон докторын зэргийн мэргэжлийн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.
  Мэдээ мэдээлэл  |     2019-04-22  |   Дэлгэрэнгүй...
 • Оклахомагийн Их Сургууль нь анх 1890 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Оклахома мужийн Норман хотод байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 32000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 25 гаруй салбар коллежтэй. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын 152 , мастерийн 160 болон докторын 75 бүхий мэргэжлийн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.
  Мэдээ мэдээлэл  |     2019-04-22  |   Дэлгэрэнгүй...
 • Пеннсилвани Мужийн Их Сургууль нь анх 1855 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Пеннсилвани мужийн University Park-д байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 98000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 18 салбар коллеж болон 24 кампустай. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын, мастерийн болон докторын зэргээр нийт 160 гаруй мэргэжлүүдээс сонгон суралцах боломжтой. Тус сургууль нь гадаад оюутнууд суралцахад ихээхэн ээлттэй сургуулиудын нэг бөгөөд АНУ-д төдийгүй дэлхийд нэр хүндтэй сургууль юм. Түүнчлэн дэлхийн шилдэг 100 их сургуулийн эхний 20-д багтдаг.
  Мэдээ мэдээлэл  |     2019-04-18  |   Дэлгэрэнгүй...
 • Коннектикутын Их Сургууль нь анх 1881 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Коннектикут мужийн Сторрс хотод байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 33000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 12 салбар сургууль болон 4 кампустай. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын, мастерийн болон докторын зэргээр нийт 118 гаруй мэргэжлийн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.
  Мэдээ мэдээлэл  |     2019-04-18  |   Дэлгэрэнгүй...
 • Охайо Их Сургууль нь анх 1804 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Охайо мужийн Афенс хотод байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 30000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 11 салбар бүхий коллеж, 8 кампус болон 2 мэргэжлийн төвтэй. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын, мастерийн болон докторын зэргээр 250 гаруй мэргэжлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.
  Мэдээ мэдээлэл  |     2019-04-18  |   Дэлгэрэнгүй...
 • Мичиганы Их Сургууль нь анх 1817 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Мичиган мужийн Анн Арбор хотод байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 30000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 19 салбар коллежтэй. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын, мастерийн болон докторын зэргээр 263 гаруй мэргэжлийн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.
  Мэдээ мэдээлэл  |     2019-04-18  |   Дэлгэрэнгүй...
 • Орегоны Их Сургууль нь анх 1786 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Орегон мужийн Евгене хотод байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 23000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 10 салбар коллеж болон 2,041 гаруй судалгааны факультеттэй. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын, мастерийн болон докторын зэргээр нийт 320 бүхий мэргэжлийн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.
  Мэдээ мэдээлэл  |     2019-04-18  |   Дэлгэрэнгүй...
 • Кентаккийн Их Сургууль нь анх 1865 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Кентакки мужийн Лексингтон хотод байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 33000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 16 салбар коллежтэй. Мөн түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын 93, мастерийн 99 болон докторын 66 бүхий мэргэжлийн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.
  Мэдээ мэдээлэл  |     2019-04-17  |   Дэлгэрэнгүй...
 • Вашингтон Мужийн Их Сургууль нь анх 1890 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Вашингтон мужийн Пуллман хотод байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 30000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 10 салбар коллежтэй. Мөн түүнчлэн сургуульд бакалаврын 96, мастерийн 80 болон докторын 64 бүхий мэргэжлийн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.
  Мэдээ мэдээлэл  |     2019-04-17  |   Дэлгэрэнгүй...
 • Нью-Йорк Их Сургууль нь анх 1831 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Нью-Йорк мужийн нийслэл хот болох Нью-Йорк хотод байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 50000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 24 гаруйсалбар коллежтэй. Мөн түүнчлэн сургуульд бакалаврын, мастерийн зэргээр 230 гаруй мэргэжлийн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.
  Мэдээ мэдээлэл  |     2019-04-17  |   Дэлгэрэнгүй...
 • Аубурн Их Сургууль нь анх 1856 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Алабама мужийн Аубурн хотод байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 30000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 12 салбар коллежтэй. Мөн түүнчлэн сургуульд бакалаврын болон мастерийн зэргээр нийт 140 гаруй мэргэжлийн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.
  Мэдээ мэдээлэл  |     2019-04-17  |   Дэлгэрэнгүй...
 • Аризонагийн Их Сургууль нь анх 1885 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Аризона мужийн Tucson-д байрладаг. Тэрээр одоогоор 46000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 20 салбар коллежтэй. Тус сургуульд бакалаврын болон мастерийн зэргийн нийт 300 гаруй мэргэжлийн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.
  Мэдээ мэдээлэл  |     2019-04-16  |   Дэлгэрэнгүй...
 • Флоридагийн Их Сургууль нь анх 1853 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Флорида мужийн Gainesville-д байрладаг. Тус сургууль нь 16 салбар коллежтэй ба 150 гаруй судалгааны төв болон институттай бөгөөд одоогоор нийт 55000 гаруй оюутантай. Тэрээр Флоридагийн Их Сургуульд бакалаврын 100 гаруй, мастерийн зэргийн 123 болон докторын 76 гаруй мэргэжлийн хөтөлбөрүүдээс сонгон суралцах боломжтой. Уг сургууль нь маш чанартай боловсрол олгодгоороо онцлогтой бөгөөд 2015 болон 2016 онуудад АНУ-ын хамгийн шилдэг коллежуудын жагсаалтуудын 2-т бичигдэж байсан байна. Мөн түүнчлэн дашрамд хэлэхэд, тус сургууль байгуулагдаад 111 дэх жилдээ гэхэд улсын хэмжээний тэмцээнүүдээс багаараа 40 болон хувиараа 275 удаа аварга болж байсан бөгөөд соёл урлаг, спортын тал дээр оюутнууддаа ихээхэн дэмжлэг үзүүлдгээрээ мөн онцлогтой билээ.
  Мэдээ мэдээлэл  |     2019-04-16  |   Дэлгэрэнгүй...
 • Колорадо мужийн Их Сургууль нь анх 1870 онд байгуулагдсан бөгөөд АНУ-ын Колорадо мужийн Fort Collins-д байрладаг. Тэрээр эдүүгээ 34000 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 8 салбар коллеж болон 2000 гаруй факультеттэй. Тус сургуульд бакалаврын зэргийн 65 болон мастерийн зэргийн 55 гаруй төрлийн мэргэжлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.
  Мэдээ мэдээлэл  |     2019-04-16  |   Дэлгэрэнгүй...
 • Sciences Po Их Сургууль нь Европын Холбооны бус орны оюутнуудад зориулж Emile Boutmy тэтгэлэгт хөтөлбөрийг байгуулсан бөгөөд суралцах чин хүсэл эрмэлзэлтэй Европын Холбооны бус орны оюутан бүрт бакалавр болон мастерийн зэргийг тэтгэлгээр боломжийг санал болгож байна. Sciences Po Их Сургууль нь анх 1872 онд байгуулагдсан бөгөөд Франц улсын болоод дэлхийн шилдэг их сургуулиудын нэг юм. Тэрээр 2019 онд улс төр болон олон улсын харилцааны чиглэлээр дэлхийн их сургуулиудын дунд 3-р байранд бичигдээд байна.
  Мэдээ мэдээлэл  |     2019-03-25  |   Дэлгэрэнгүй...
 • Энэхүү тэтгэлэгт хөтөлбөр нь Нидерланд улсын БСШУЯ-аас санхүүждэг бөгөөд онц сурлагатай, нийгмийн идэвх, оролцоо өндөр олон улсын оюутнуудад зориулж Нидерланд улсын их сургуулиудад тэтгэлэгтэй суралцах боломжийг олгож байна.
  Мэдээ мэдээлэл  |     2019-03-25  |   Дэлгэрэнгүй...