Print | 2018-03-21
Санаачлагч байгууллага:
Баруун Лондонгийн их сургууль, Их Британи
 
Тэтгэлэг нь 50 хүнд олгогдоно.
 
 
Зорилтот бүлэг:
Олон улсын оюутнууд
 
Тэтгэлэгийн хэмжээ болон үргэлжлэх хугацаа:
Тус тэтгэлэг нь £5,000 ба хичээлийн эхний жил төлбөрийн зардалд хөнгөлөлт үзүүлнэ.
Тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой сүүлийн хугацаа:
2018 оны 07-р сарын 15, Хичээл 2018 оны 09-р сард эхлэнэ.
Тэтгэлэгийн албан ёсны вебсайт:  http://www.uwl.ac.uk/international/fees_and_scholarships/International_Ambassador_Scholarships.jsp





Холбоотой мэдээлэл