Print | 2018-03-20
Зорилтот бүлэг:
Бүхий л улсын оюутнууд мөн Шинэ Зеланд болон Австрали оюутан бол давуу тал болно.
 
Тэтгэлэгийн хэмжээ болон үргэлжлэх хугацаа:
Тэтгэлэг нь $10000, $15000, $20000 хүртэлх хэмжээтэй олгогдох  ба 1 жилийн хугацаатай.
 

Тэтгэлэгт хамрагдах эцсийн хугацаа: 2018 оны 8-р сарын 15
Хичээл 2019 онд эхлэнэ
 


Холбоотой мэдээлэл