Print | 2018-03-19
Денис Холланд-ын тэтгэлэг нь UCL-д суралцах санхүүжилтийг хангах боломжгүй, тэтгэлэгт хөтөлбөрийн дэмжлэггүй улс орнуудын бакалаврын зэрэгтэй оюутнууд хамарна. Мөн UCL болон Student Union-ийн санал болгож буй үйл ажиллагааг бүрэн дүүрэн ашиглахыг хүсч буйгаа батлан харуулах хүн бүхэнд зориулагдсан

Тэтгэлэгт хамрагдах сүүлийн хугацаа: 
2018 оны 7-р сарын 6  

Хичээл 2018 оны 9-р сард эхлэнэ.

Тэтгэлэгийн хэмжээ болон үргэлжлэх хугацаа:
Тус тэтгэлэг нь 3 жилийн турш жилийн £9000-ын хэмжээтэй олгогдоно

Тэтгэлэгийн албан ёсны вебсайт: http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/scholarships/undergraduate/denyshollandug

Холбоотой мэдээлэл