Print | 2018-02-27
Боловсролын үнэлгээний төвөөс 2018 оны бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдээс авах улсын шалгалт зохион байгуулах хуваарийг танилцуулж байна.
 


Холбоотой мэдээлэл