Print | 2016-12-26
Энэхүү тэтгэлэгт хөтөлбөр нь British Columbia их сургуулийн Бакалаврын хөтөлбөрт суралцахаар бэлтгэж буй оюутнуудад сургалтын төлбөр амьжиргааны зардлыг олгодог юм. Тэтгэлэгт хөтөлбөр  нь хэмжээ нь тухайн оюутны санхүүгийн нөхцөл бололцоо болон сурлагын амжилтаас хамааран өөрчлөгдөнө. Тус тэтгэлэгт хөтөлбөр нь дараагийн 3 жил тухайн оюутны сурлагын явцаас шалтгаалан  шинэчлэгдэх боломжтой бөгөөд байнга тухайн оюутны сурлагын явц  хяналтанд байх болно.Сургуулийн байршил:


Тавигдах шаардлага:
 
 • Гадаадын иргэн өбайх шаардагатай бөгөөд Канадын иргэн эсвэл Канад иргэншилтэй байх боломжгүй
 • ЕБС-г төгссөн эсвэд бусад коллеж мөн их сургуулиас шилжин суралцаж буй оюутан байх
 • Анхны удаа Бакалаврын зэргээр суралцах гэж буй оюутан
 • IELTS болон ТTOEFL-н хамгийн багадаа 70 болон 5,5 оноотой байх
 • Академик чадввар байтай  байх
 • Саяхан ахдах сургуулиа төгссөн их дээд сургуулийн 1-р курсын оюутан байх
 • Санхүүгийн дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай байх 
 • Тус сургуулийн элсэн суралцах өрөгдлийн маягтыг бөглөх
Тэтгэлгийн хэмжээ:
 • Сургалтын төлбөр
 • Амжиргааны зардал
 • Эрүү мэндийн даатгал 
 

Бүртгэл авах хугацаа:
1-р сарын 15

 Албан ёсны вэб хуудас:
https://vantagecollege.ubc.ca/scholarships-awards-finances
Хэрэв таКанадын British Columbia их сургуульд Бакалаврын зэргээр  тэтгэлэгтэй суралцахыг хүсвэл Eduworld Боловсролын төвөөс бүрдүүлэх бичиг баримтын талаар зөвлөгөө, мэдээлэл авч зааварчилгааны дагуу материалаа бүрдүүлнэ үү. Тэтгэлгийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 77071511, 80993053, 75858989 утсаар лавлана уу.Холбоотой мэдээлэл