Print | 2015-10-27
Хэрвээ олон улсын оюутнууд Японд суралцах хугацаандаа ажил хийх гэж байгаа бол дараах бичиг баримтыг  бүрдүүлнэ.
  1. Гадаад паспорт
  2. Оршин суух үнэмлэх
  3. Оюутны ID карт
Оюутны визтэй аливаа гадаадын иргэн долоо хоногт 28 цагаас илүү ажил хийхийг хориглодог.

Эрүүл мэндийн даатгал:
Олон улсын оюутнууд Үндэсний Эрүүл Мэндийн даатгалын газар даатгуулах бүрэн эрхтэй байдаг бөгөөд  эмчилгээний зардлын 70% ыг гаргадаг байна.  Зарим их сургуулиуд нь өөрсдийн олон улсын оюутнуудад зориулсан даатгалын төвтэй.  Даатгалын төлбөр сар бүр ойролцоогоор 3500 иень байдаг.
 


Холбоотой мэдээлэл