Print | 2015-10-26
Хятад бол сүүлийн жилүүдэд зайлшгүй сурах ёстой хэл болсон бөгөөд одоогоор хамгийн их олон улсын оюутнуудын очиж сурч боловсрох газрын нэг болж байгаа билээ.  2014 оны байдлаар 180 гаруй орноос  320,000 гаруй оюутнууд  БНХАУ-д суралцахаар жил бүр ирдэг байна.  Гэхдээ үүнийг 5 шалтгаантайгаар тайлбарласан байна.
  1. Судалгаа шинжилгээ хийхэд хамгийн тохиромжтой улсын тоонд багтдаг.
  2. Бусад Европын улсууд, Америк, Англи гэх зэрэг орнуудтай харьцуулахад хамгийн бага зардлаар суралцах боломжтой.
  3. Хятадад мэргэжил эзэмшсэний дараа ажилд ороход маш том давуу тал болдог. Дэлхий дээр эдийн засгаараа тэргүүлж буй БНХАУ-н хөрөнгө оруулалттай маш олон компаниуд байдаг, мөн дэлхийн шилдэгт тооцогддог 500 гаруй компани БНХАУ-д үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна.
  4. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн чанартай боловсролыг эзэмшүүлнэ. Яагаад гэвэл энэ бол социалист улс. Мэргэжлийн чадварлаг багш нараар хичээл заалгахаас гадна нарийн дектатуртай, зохион байгуулалттай орчинд хүн өөрийн эрхгүй маш олон зүйлийг сурдаг байна.
  5. Техник технологийн өндөр хурдацтай хөгжлийг өөрийн нүдээр харах болно. 


Холбоотой мэдээлэл