Print | 2015-10-26
Оюутны виз авахад шаардлагатай материал:
  • Хэрвээ та Шин Зеландад  3 сар буюу түүнээс дээш хугацаагаар суралцахаар явах гэж байгаа бол таньд оюутны виз авах шаардлагатай.
  • Хэрвээ та анх удаагаа Шинэ Зеландад суралцах хөтөлбөрт элсэн орсон бол таны очих гэж буй газрын мэдээлэл болон сургуулийн урилга байх хэрэгтэй.
  • Оюутны дэлгэрэнгүй мэдээлэл / түүнд холбогдох бичиг баримтууд: адестат, диплом, ямар нэгэн хэлний сертификат гэх мэт /
  • Гадаад паспортын хуулбар / түүний хүчинтэй хугацааг харуулсан байх /
  • Суралцах гэж буй мэргэжлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, / сургалтын төлбөр, суралцах хугацаа, мэргэжлийн чиглэл /
  • Эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг
  • Сургуулийн тодорхойлолт
  • Байгууллагын тодорхойлолт


Холбоотой мэдээлэл