Print | 2015-10-26
Шинэ Зеландын амьдрах зардал болон сургалтын төлбөр нь маш боломжийн үнэ өртөгтэй байдаг. Сургалтын төлбөрийн хувьд суралцах мэргэжлийн төрлөөсөө хамаараад янз бүр байдаг.

Байрны төлбөр:
Байрны түрээсийн төлбөрийн хувьд мөн л хаана, аль хотод, ямар орчинд амьдарч байгаагаасаа хамаараад янз бүр байдаг. Ерөнхйидөө байрны долоо хоногийн дундаж түрээсийн төлбөр: NZ$300-360 байдаг байна. Харин Auckland, Wellington гэх зэрэг том хотуудад  байрны түрээс долоо хоногийн NZ$460 байдаг.

Суралцахынхаа хажуугаар ажил хийх:
Шинэ Зеландын их дээд сургуулиудад суралцаж буй оюутнууд ихэвчлэн хичээлийнхээ  хажуугаар хагас цагын ажил эрхэлдэг бөгөөд  долоо хоногийн 20 цаг буюу түүнээс дээш цагаар ажил эрхэлдэг байна. / албан ёсны зөвшөөрлийн дагуу /Холбоотой мэдээлэл