Print | 2015-10-26
Канад улсад олон улсын оюутнууд  сурч  байх хугацаандаа болон сургуулиа төгссөний дараа ч ажиллах боломжтой байдаг.  Саяхан Канад улсад 2014 оны 6 сард олон улсын оюутнуудад зориулсан шинэ журам баталсан байна. Хэрвээ оюутны хотхоноос гадуурхи ямар нэгэн ажил эрхлэхээр болсон тохиолдолд  Оюутнууд тусгайлсан ажиллах эрхийн визний өргөдөл гаргах хэрэггүй болсон байна. Канад улс нь оюутнуудад өөрийн кареерыг нэмэгдүүлэх тал дээр маш том боломж олгодог нэг үгээр хэлбэл   ажлын олдох боломж өндөртэй байдаг.

Төгссөний дараа:
Хэрвээ төгссөнийхөө дараа  Канадад ажиллахаар шийдсэн бол та ажиллах эрхийн зөвшөөрлийг авах хэрэгтэй болно.  Хэрвээ  та сургуулиа төгссөнийхөө  дараа  Канадад амьдрах хүсэлтэй бол  байнгын оршин суугчын үнэмлэх авах шаардлагатай.   Холбоотой мэдээлэл