Print | 2015-10-26
Канадын их дээд сургуулиуд бусад улсынхтай харьцуулбал сургалтын төлбөр нь харьцангуй бага байдаг. Ихэнхи Канадын их дээд сургуулиуд нь хөдөө орон нутгийн засаг захиргааны нэгж байгууллагуудаас санхүүжигддэг болохоор  сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлттэй нөхцөлийг олон улсын оюутнуудад санал болгодог байна.

Байрны төлбөр
Байрны төлбөрийн хувьд  дотуур байранд амьдрах эсвэл байр түрээслэн амьдрахаасаа хамаараад янз бүр байдаг. Хэрвээ өрөө түрээслэн амьдрах бол сардаа 350-600$ төлдөг. Байр түрээслэн амьдрахаар бол сардаа 1800$ төлбөртэй байдаг байна.

 


Холбоотой мэдээлэл