Print | 2015-10-26
Ихэнхи олон улсын оюутнууд 6 сар буюу түүнээс дээш хугацаагаар суралцахаар суралцахаар элссэн тохиолдолд National Health Service / NHS / байгууллагаас үнэ төлбөргүй эмнэлэгийн үйлчилгээнд хамруулдаг. Энэ нь таныг суралцаж байх хугацаанд тулгарч болох эрүүл мэндийн асуудлыг хамгаалахад чиглэгдсэн байдаг.

Английн их сургуулиуд үргэлж нийгмийн болон спортын арга хэмжээг зохион байгуулдаг ба энэ нь олон улсын оюутнуудыг танилцуулах, олон улс орны соёл иргэншлийг бусдад таниулах сурталчлахад чиглэгдсэн байдаг.

 


Холбоотой мэдээлэл