Print | 2015-10-19
Manhattan Language Center англи хэлний сургалтын төвийн гол зорилго нь бүх оюутнууддаа сурч боловсрох орчныг дээд зэргээр бүрдүүлсэн бөгөөд Нью Иорк хотын соёлыг мэдрүүлэх юм. Олон Улсын оюутнуудаар хүрээлэгдсэн тус төв нь Англи хэлний ур чадварыг мэргэжлийн түвшинд хүртэл зааж сургахад чиглэгдсэн байдаг.    Eduworld Боловсролын төв албан ёсны гэрээтэйгээр хамтран ажиллаж байна.
American English Standard Program

Энэхүү хөтөлбөр нь сонсох болон ярих ур чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн бөгөөд сурагчдын дунд мэтгэлцээн, багаар ажиллах, хөгжилтэй тоглоом зохион байгуулах зэрэг сонирхолтой арга барилаар хичээл ордог байна. Мөн англи хэлний дүрэм болон унших ур чадварыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг багтаасан байдгаараа онцлог юм. Долоо хоногт нийт 24 цаг хичээллэнэ.

Хичээлийн хуваарь

Өглөөний анги
Даваа – Лхагва 10:00 am – 1:30 pm
Пүрэв & Баасан 9:00 am – 1:30 pm
Өдрийн анги
Даваа – Пүрэв 11:45 am – 4:00 pm
Баасан 11:45 am – 3:45 pm

Төлбөрийн мэдээлэлAmerican English Intensive Program

Эрчимжүүлсэн англи хэлний сургалт нь бусад хөтөлбөрөөс ялгаатай нь суралцах сэдвээ сонгох боломжтой. Бизнесийн англи хэл, Мэргэжлийн англи хэл, дуудлага авиа засах англи хэл, кино дүрс бичлэг дээр суурилсан англи хэл гэх мэт.... Мөн унших болон бичгийн англи хэлийг давхар хөгжүүлнэ.
Долоо хоногт нийт 32 цаг хичээллэнэ.

Хичээлийн хуваарь 

Даваа - Пүрэв 10:00 am - 4:00 pm
Баасан 10:00 am - 3:45 pm

Төлбөрийн мэдээлэлTOEFL Test Preparation Program

Toefl test Preparation хөтөлбөр нь нийтдээ 12 долоо хоногийн эрчимжүүлсэн сургалт бөгөөд унших, сонсох, ярих, бичих ур чадварыг зэрэг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн байдаг. Toefl- шалгалтанд тусгайлан бэлтгэгдсэн чадварлаг багш нарын удирдлаган дор IBT, PBT, CBT-д бэлтгэн суралцуулах болно.
Долоо хоногт нийт 24 цаг хичээллэнэ.

Хичээлийн хуваарь 

Даваа - Лхагва 10:00 am - 1:30 pm
Пүрэв, Баасан 9:00 am - 1:30 pm

Төлбөрийн мэдээлэл


 


Холбоотой мэдээлэл