Япон Улсад нийтдээ 618 их сургууль үйл ажиллагаагаа явуулдгаас Үндэсний 86 их сургууль, хувийн хэвшлийн 532 их сургууль байдаг. Японы 13 их сургууль нь дэлхийн шилдэг 400 их сургуулиудын жагсаалтанд багтдаг. Яагаад Японд сурах хэрэгтэй вэ?
Японы их дээд сургуулиуд маш өндөр боловсролын системтэй бөгөөд  технологи болон судалгааны чиглэлээр дэлхийд тэргүүлэгч улсын тоонд зүй ёсоор багтдаг юм. 
                 Дэлгэрэнгүй

Японд амьдрах зардал болон сургалтын төлбөр?
Японы Засгийн газар болон Японы их дээд сургуулиуд нь олон улсын оюутнуудад тэтгэлэгээр суралцах боломжийг олгодог. 
                 Дэлгэрэнгүй


Сурч байх хугацаандаа ажил хийх боломжтой юу?
Хэрвээ олон улсын оюутнууд Японд суралцах хугацаандаа ажил хийх гэж байгаа бол дараах бичиг баримтыг  бүрдүүлнэ.
Дэлгэрэнгүй