2016-12-26 14:26:09

Германы Бонн их сургуулийн тэтгэлэг

Германы Бонн их сургууль болон Нэгдсэн үндэсний Байгаль орчин болоод Аюулгүй байдлийн их сургууль нь хамтран жил бүр 8 бүрэн хэмжээний тэтгэлгийг хөгжиж буй орнуудын оюутнуудад олгодог байна. Энэхүү тэтгэлэгт хөтөлбөр нь Шинжлэх ухааны масиерийн хамтарсан хөтөлбөрөөр суралцахаар зорьж буй оюутнуудад олгогдоно.

Сургуулийн байршил: Энэхүү тэтгэлгийн чин зорилго нь улс орны соёл солилцооны хөтөлбөрийг дэмжих зорилготой ба хөгжиж буй орны оюутнууд тус их сургуулиас олж авсан мэдлэгээрээ ирээдүйд өөрийн орондоо тогтвортой хөгжлийг бий болгоход чиглэсэн байна
Суралцах зэрэг
Шинжлэх ухааны мастерийн хамтарсан хөтөлбөх 

Суралцах чиглэл:
Байгаль орчны эрсдэл, иргэдийн аюулгүй байдал
 
Мэргэших чиглэлүүд:  
Тэтгэлгийн хэмжээ:
8 бүрэн тэтгэлэг сураглтын төлбөр дотуур байр амжилгааны зардал гэх мэт багтана 

Суралцах газар:
Герман
 
Тавигдах шаардлага Бүртгэл дуусах хугацаа:
1-р сарын 15

 Албан ёсны вэб хуудас:
https://www.uni-bonn.de/news/308-2016

Хэрэв та Японы засгийн газар болон Дэлхийн банктай хамтарсан мастерийн тэтгэлэгээр суралцахыг хүсвэл Eduworld Боловсролын төвөөс бүрдүүлэх бичиг баримтын талаар зөвлөгөө, мэдээлэл авч зааварчилгааны дагуу материалаа бүрдүүлнэ үү. Тэтгэлгийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 77071511, 80993053, 75858989 утсаар лавлана уу.