card
Канад улс бол чанартай их дээд сургуулиудтай бөгөөд тэдгээр нь  боломжийн үнэ төлбөртэй, мөн дээрээс нь тус улсыг зорин ирж буй гадаадын иргэдэд цагаачлалын хууль нь уян хатан байдлаар үйлчилдэг байна.  Канад бол олон улсын оюутнуудын хамгийн их очдог орнуудын тоонд тэргүүн эгнээнд бичигддэг улсын нэг юм.

Яагаад Канадад сурах хэрэгтэй вэ?
Канад улс бол чанартай их дээд сургуулиудтай бөгөөд тэдгээр нь  боломжийн үнэ төлбөртэй, мөн дээрээс нь тус улсыг зорин ирж буй гадаадын иргэдэд цагаачлалын хууль нь уян хатан байдлаар үйлчилдэг байна.
                 Дэлгэрэнгүй

Канадад сурч амьдрах зардал?
Канадын их дээд сургуулиуд бусад улсынхтай харьцуулбал сургалтын төлбөр нь харьцангуй бага байдаг.
Дэлгэрэнгүй


Канадад ажиллах боломж?
Канад улсад олон улсын оюутнууд  сурч  байх хугацаандаа болон сургуулиа төгссөний дараа ч ажиллах боломжтой байдаг.  
                 Дэлгэрэнгүй