card
QS World University Rankings  эрхлэн гаргадаг   2014-2015 оны Шилдэг их дээд сургуулийн жагсаалтанд БНХАУ-н 27 их дээд сургууль  багтсан байна.  Сүүлийн жилүүдэд улс орнуудын худалдаа эдийн засаг БНХАУ-тай ихээхэн хамааралтай болсонтой холбогдуулан тус улсад суралцах олон улсын оюутнуудын тоо жилд дунджаар 377,000 гаруй болж нэмэгдсэн байна. 2020 гэхэд Хятадад боловсрол эзэмших олон улсын оуютнуудын тоо жилд  500,000 орчим болж нэмэгдэх хандлагатай байна. Энэ нь тухайн улсын засгийн газрын тэтгэлэгийн хэмжээ нэмэгдэж байгаатай шууд холбоотой юм. Яагаад Хятадад сурах хэрэгтэй вэ?
Хятад бол сүүлийн жилүүдэд зайлшгүй сурах ёстой хэл болсон бөгөөд одоогоор хамгийн их олон улсын оюутнуудын очиж сурч боловсрох газрын нэг болж байгаа билээ.  
                  Дэлгэрэнгүй

БНХАУ-ын шилдэг 10 их сургууль?
БНХАУ-даа болон дэлхийн шилдэг их дээд сургуулиудын тоонд багтдаг 10 их сургууль байдаг.
Дэлгэрэнгүй


Хятадад сурч, амьдрах зардал?
Хятадын Их Дээд сургуулиудын төлбөр жилд  дунджаар 2000-4000$ байдаг.
Дэлгэрэнгүй 

БНХАУ-д сурах виз хүсэхэд шаардлагатай материал?
Сурах визээр хилд орсноос хойш 30 өдрийн дотор оршин суух зөвшөөрөл авсан байх.